BABELU

Ubranka dla niemowląt

Zadzwoń i zapytaj o produkt

  • Wysyłka

Wysyłamy paczkę już na następny dzień roboczy

Ubranka dla niemowląt

REGULAMIN

 

1. Warunki ogólne

Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta („Ty”, „Ciebie”) w firmie BABELU („BABELU”, „nas” lub „my”) na stronie internetowej firmy babelu.pl, na stronie dla urządzeń mobilnych, bądź telefonicznie 

Korzystając ze strony babelu.pl i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

Zamówienia mogą składać jedynie osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, które ukończyły 18 lat i nie są pod opieką prawną opiekuna oraz są zameldowane lub mieszkają w Polsce.

Dostępność produktów i usług na stronie babelu.pl w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.

Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie hm.com w momencie składania zamówienia.

BABELU chce zapewniać użytkownikom swojej strony internetowej jak najlepsze wrażenia. Aby było to możliwe, wszystkie nasze usługi muszą być na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie będziesz (i) publikować, przesyłać, redystrybuować, wczytywać ani promować żadnej komunikacji, ani materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na naszą działalność, produkty bądź usługi; (ii) zachowywać się w sposób ograniczający, utrudniający, przeszkadzający lub uniemożliwiający jakiemukolwiek innemu użytkownikowi korzystanie ze strony babelu.pl bądź wpływający na bezpieczeństwo strony ani używać w tym celu jakiegokolwiek urządzenia, ani (i) używać jakiegokolwiek urządzenia, ani próbować używać jakiegokolwiek silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta bądź skryptu, ani innego urządzenia lub mechanizmu (w tym bez ograniczeń tzw. pająków, botów, crawlerów, awatarów lub inteligentnych agentów) w celu nawigowania po stronie i przeszukiwania jej albo kopiowania jej zawartości. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony oraz zamknięcia konta jakiegokolwiek użytkownika, który naruszy te zasady lub jakiekolwiek inne zasady będące częścią niniejszego regulaminu.

 

2. Ceny i koszty dostawy

Ceny wyświetlane na stronie babelu.pl zawierają ustawowy podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy.

Koszt dostawy każdego zamówienia uzależniony od rozmiaru lub wagi paczki. Koszt każdej metody dostawy jest wyszczególniony na etapie finalizacji zamówienia. Standardowy koszt dostawy wynosi 13,90 PLN. Jeśli nie będziemy mogli dostarczyć zamówienia w całości i będzie konieczne wysłanie produktów w kilku paczkach, nie obciążymy Klienta kosztami dostawy kolejnych przesyłek. Ceny w sklepie  online i przy zamówieniu telefonicznym większej ilości produktów mogą się różnić na korzyść zamówienia wieloproduktowego.

 

3. Składanie zamówień/zakończenie umowy

Zamówienia można składać na stronie babelu.pl lub telefonicznie pod numerem +48 788 600 678.

Jeśli podasz swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe. Gdybyśmy otrzymali już płatność za takie zamówienie, podejmiemy próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, powiadomimy Cię o tym i poprosimy o kontakt z BABELU w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności.

 

4. Dostawa

BABELU przyjmuje i przetwarza zamówienia z najwyższą starannością. Zamówione produkty dostarczymy na Twój adres zamieszkania lub inny wybrany adres w Polsce za pomocą wybranej metody dostawy.

Firma BABELU dokłada starań, aby zamówienia były wysyłane najszybciej jak to możliwe i w kolejności, w jakiej zostały złożone. Staramy się wysłać zamówienia w ciągu od 2 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia. Choć dokładamy starań, aby wysłać zamówienia w wyznaczonym terminie, nieprzewidziane wydarzenia mogą spowodować opóźnienie wysłania i/lub dostawy. W mało prawdopodobnym przypadku wydłużenia czasu dostawy do ponad 30 dni Klient może anulować zamówienie.

Jeśli podasz swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i przewidywanym terminem dostawy zamówienia.

Pełne Zasady wysyłki i dostawy można znaleźć na stronie babelu.pl

Jeśli zamówienie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, skontaktuj się BABELU telefonicznie, dzwoniąc pod numer 788 600 678 lub wyślij wiadomość e-mail na adres babelusklep@gmail.com

 

5. Rezygnacja z zamówienia

Możesz anulować zamówienie lub zrezygnować z niego w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Gdyby zamówienie zostało opłacone wcześniej, otrzymasz zwrot kosztu zamówienia oraz kosztu standardowej dostawy BABELU. Nie ponosimy natomiast kosztu przesyłki zwrotnej gdyby taka przesyłka była konieczna. Jeśli zdecydujesz się zatrzymać część zamówienia i zwrócić tylko niektóre jego elementy, koszt dostawy nie zostanie zwrócony. Pełne Zasady zwrotów można znaleźć na stronie babelu.pl

Jeśli chcesz anulować lub zwrócić swoje zamówienie, poinformuj nas o tym pisemnie. Najlepiej odesłać pocztą dołączony do zamówienia formularz zwrotu. Możesz też wysłać odpowiednie pismo do 

BABELU AGNIESZKA BUDZYNOWSKA

NOWY TARG 34- 400

DŁUGA 58/1 lub na adres e-mail babelusklep@gmail.com Inna możliwość to wypełnienie i odesłanie standardowego formularza stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W każdym wypadku należy zwrócić zamówione produkty zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 (Zwroty) poniżej, w ciągu 14 dni – zgodnie z zapisami w punkcie 5.1 powyżej. Podejmiemy próbę zwrócenia pieniędzy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności (albo, jeśli produkty nie zostały jeszcze opłacone, zmodyfikujemy odpowiednio stan Twojego konta Klienta) najszybciej, jak to możliwe – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zwrocie produktów, pod warunkiem otrzymania produktów lub potwierdzenia ich odesłania. Jeśli wyrazisz na to zgodę, zwrot może zostać przekazany w inny sposób. W żadnym wypadku nie będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, jak najszybciej poinformuj o tym firmę BABELU i zwróć go zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 (Zwroty) poniżej. Firma BABELU zwraca pełen koszt wadliwych produktów. Niniejsze zapisy nie ograniczają żadnych praw, które ustawowo przysługują Klientowi.

 

6. Zwroty

Firma BABELU gwarantuje pełen zwrot kosztów zgodnie z zapisami punktu 5 (Rezygnacja z zamówienia) pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.

Do każdego zamówienia dołączona jest możliwość wydrukowania formularza zwrotnego, którego można użyć w razie zwrotu zamówienia. 

Aby zwrócić produkty, rekomendujemy korzystanie ze standardowego procesu zwrotu opisanego w dziale Reklamacje

 

7. Metody płatności

Karta kredytowa lub debetowa
Dane płatności można wprowadzać w momencie składania i opłacania zamówienia ważną kartą kredytową lub debetową (Visa lub MasterCard). Odpowiednia kwota zostanie zablokowana na karcie. Firma BABELU zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności karty kredytowej lub debetowej, tego, czy stan karty umożliwi opłacenie zamówienia oraz tego, czy dane adresowe podane w momencie dokonywania zakupu są poprawne. Możemy odmówić realizacji zamówienia na podstawie wyników tej kontroli.

Przelewy24
Podczas procesu zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku, aby sfinalizować proces płatności. W przypadku korzystania z bankowości online dostępnej dla najbardziej popularnych polskich banków, możesz skorzystać z płatności poprzez Przelewy24. Twoje konto zostanie natychmiast obciążone kwotą należności. 

Płatność gotówką przy odbiorze
Płatność gotówką przy odbiorze zamówienia jest dostępna z dodatkową opłatą 4.90 PLN.

Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane w wiadomości e-mail.

 

8. Nasza odpowiedzialność

Żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności firmy BABELU w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

Firma BABELU ponosi odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia wynikające z jej zaniedbania lub zaniedbania jej pracowników bądź przedstawicieli. Nie dążymy do wyłączenia odpowiedzialności za przedstawienie informacji w sposób niezgodny z prawem przez firmę BABELU albo jej pracowników bądź przedstawicieli. W wypadku złamania zasad niniejszego Regulaminu odpowiadamy jedynie za straty, które są – w rozsądnym zakresie – możliwymi do przewidzenia konsekwencjami takiego złamania zasad.

Z zastrzeżeniem punktu 8.1. firma BABELU nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie będące efektem ubocznym straty głównej lub szkody – na przykład za utratę zysku lub możliwości biznesowych, za niedostarczenie produktu lub niewywiązanie się z innych zobowiązań obowiązujących na mocy niniejszego Regulaminu, jeśli takie niewywiązanie się jest spowodowane zdarzeniem, na które nie mamy wpływu, między innymi przez pożar, powódź, burzę, zamieszki, zakłócenia porządku publicznego, wojnę, katastrofę nuklearną lub działalność terrorystyczną.

Z zastrzeżeniem punktu 8.1. maksymalna odpowiedzialność firmy BABELU za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające ze złożenia zamówienia na stronie babelu.pl nie może przekraczać całkowitego kosztu zamówienia.

Jeśli wystąpił problem z produktem kupionym w sklepie internetowym BABELU i nie udało Ci się rozstrzygnąć reklamacji w BABELU, możesz ją zgłosić w systemie internetowego rozstrzygania sporów UE („Platforma ODR”).

Platforma ODR oferuje konsumentom i sprzedawcom z UE możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Ta prosta w obsłudze, interaktywna witryna internetowa jest dostępna bezpłatnie we wszystkich oficjalnych językach UE. Platforma umożliwia konsumentom i sprzedawcom znalezienie organu rozstrzygającego, a następnie osiągnięcie porozumienia w sprawie reklamacji. Platforma ODR jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/odr.

 

9. Kolory i wymiary

Dokładamy starań, aby możliwie wiernie prezentować nasze produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Nie możemy zagwarantować, że Twój komputer, monitor lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolory.

Wymiary produktu podane na stronie babelu.pl są jedynie orientacyjne i mają ułatwić wybór modelu lub fasonu, ale nie są rzeczywistymi wymiarami produktu, który otrzymasz. Wymiary rzeczywiste mogą się różnić zależnie od materiału, z którego wykonano produkt.

 

10. Gwarancja

W wypadku wykrycia jakichkolwiek wad zakupionego produktu firma BABELU przestrzega praw ustawowo przysługujących Klientowi. W wypadku reklamacji widocznych wad materiałowych lub wykonania dostarczonych produktów, w tym wad powstałych podczas transportu, należy jak najszybciej odesłać produkt i poinformować firmę BABELU o jego wadach za pomocą  formularza zwrotu.

 

11. Rozdzielność postanowień

Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niedozwoloną lub nieważną przez jakikolwiek sąd lub urząd regulacji, jego pozostałe zapisy nadal będą obowiązywać.

 

12. Własność praw

Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i symbole praw autorskich na stronach babelu.pl są własnością BABELU

13. Dane firmy

BABELU

AGNIESZKA BUDZYNOWSKA ( SIKORA)

Nip: 735 286 88 99

Nowy Targ

34-400

Długa 58/1